• 179- کارآفرینی تولید بتن آماده49ص

  179- کارآفرینی تولید بتن آماده49صکارآفرینی تولید بتن آماده                 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید بتن آماده نوع تولیدات : بتن آماده تعداد شاغلین : 15   مشخصات سرمایه گذاری طرح (…

 • Chemolithoautotrophic Bacteria: Biochemistry and Environmental Biology

  Chemolithoautotrophic Bacteria: Biochemistry and Environmental BiologyTateo Yamanaka...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Clinical Aspects of Inner Ear Deafness

  Clinical Aspects of Inner Ear DeafnessProfessor Dr. Dr. Ernst Lehnhardt (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Fluid Transport in Nanoporous Materials: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, held in La Colle sur Loup, France, 16-28 June 2003 (NATO ..

  Fluid Transport in Nanoporous Materials: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, held in La Colle sur Loup, France, 16-28 June 2003 (NATO ..Wm. Curtis Conner, Jacques Fraissard...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Implantable Cardioverter-Defibrillator: A Practical Manual

  Implantable Cardioverter-Defibrillator: A Practical ManualL. Bing Liem D.O. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالی

  پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالیبرای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل مذکور توسط میرکمالی (1377) به ده عامل تجزیه شده و سوالات پرسشنامه روحیه بر آن اساس تدوین شده اند و در نهایت، پرسشنامه 28 سوالی تدوین گردیده است.   تعداد سوالات:…