• دانلود داده های صورت های مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار-فایل صورت جریان وجه نقد سالهای 1391تا 1395

  دانلود داده های صورت های مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار-فایل صورت جریان وجه نقد سالهای 1391تا 1395دانلود داده های صورت های مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار- فایل اکسل جهت استفاده برای پایان نامه و مقالات فایل صورت جریان وجه نقد…

 • مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی ( پردیس‌ها‌ی بین المللی و جذب دانشجویان خارجی)

  مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی ( پردیس‌ها‌ی بین المللی و جذب دانشجویان خارجی)فهرست مطالب چکیده:.. 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1 مقدمه :.. 4 1-2 بیان مسئله:.. 5 1-3 اهداف تحقیق:.. 5 1-4…

 • اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی

  اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانیچکیدهیکی از مباحث مطرح شده ازسوی شیخیه که موجب ایجاد یک واژه جدید در ادبیات اعتقادی شیعه و یکی از مهمترین موجبات جدایی گروهی از شیعیان از…

 • Viral Genome Replication

  Viral Genome ReplicationAniko V. Paul, George A. Belov, Ellie Ehrenfeld, Eckard Wimmer (auth.), Kevin D. Raney, Matthias Gotte, Craig E. Cameron (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • رمل خطی بسیار مهم

  رمل خطی بسیار مهمرمل خطی بسیار مهم...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Calibration of Fundamental Stellar Quantities: Proceedings of the 111th Symposium of the International Astronomical Union held at Villa Olmo, Como, It

  Calibration of Fundamental Stellar Quantities: Proceedings of the 111th Symposium of the International Astronomical Union held at Villa Olmo, Como, ItAlan H. Batten (auth.), D. S. Hayes, L. E. Pasinetti, A. G. Davis Philip (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود