• پرسشنامه پایبندی مذهبی (جان بزرگی،َ 1388)

  پرسشنامه پایبندی مذهبی (جان بزرگی،َ 1388)این آزمون رفتار های مذهبی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی می سنجد و متغیر های مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های مذهبی استفاده می کنند ، کنترل می…

 • پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

  پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای 35 سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط خود مدیران…

 • Progress in Fuzzy Sets and Systems

  Progress in Fuzzy Sets and SystemsK.-P. Adlassnig (auth.), Wolfgang H. Janko, Marc Roubens, H.-J. Zimmermann (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه نفوذ قیر

  دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه نفوذ قیردر این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه نفوذ قیر در اسلایدهای متنوع طبق شرح زیر ارایه شده است: 1-  هدف از انجام آزمایش 2- مقدمه 3-  وسایل مورد نیاز…

 • Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology 3rd Edition: Developmental and Aging Changes in the Nervous Systemq

  Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology 3rd Edition: Developmental and Aging Changes in the Nervous SystemqRegino Perez-Polo, Steffen Roßner, Abel Lajtha...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Nitric Oxide Research from Chemistry to Biology

  Nitric Oxide Research from Chemistry to BiologyYann A. Henry Ph.D., Annie Guissani Ph.D., Béatrice Ducastel M.S. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود