• جزئیات درزهای کنترل و اجرا

  جزئیات درزهای کنترل و اجرادرود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به جزئیات درزهای کنترل و اجرا می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه می توانید روی  دریافت…

 • Perinatal Epidemiology for Public Health Practice

  Perinatal Epidemiology for Public Health PracticeMelissa M. Adams, Greg R. Alexander, Russell S. Kirby, Mary Slay Wingate (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Prediction of the Environmental Fate of Chemicals

  Prediction of the Environmental Fate of ChemicalsYusaf Samiullah (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Incommensurate Crystals, Liquid Crystals, and Quasi-Crystals

  Incommensurate Crystals, Liquid Crystals, and Quasi-CrystalsYoshihiro Ishibashi (auth.), J. F. Scott, N. A. Clark (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Hemoglobin: Cooperativity and Electronic Properties

  Hemoglobin: Cooperativity and Electronic PropertiesProfessor Dr. Mitchel Weissbluth (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Geological Storage of Highly Radioactive Waste: Current Concepts and Plans for Radioactive Waste Disposal

  Geological Storage of Highly Radioactive Waste: Current Concepts and Plans for Radioactive Waste DisposalRoland Pusch (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود