• نقد شعر One of the Smallest by Gerald Stern

  نقد شعر One of the Smallest by Gerald Sternنقد شعر One of the Smallest by Gerald Stern...جزئیات بیشتر / دانلود

 • نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

  نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهانچکیده پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن…

 • The Pathology of Vessels

  The Pathology of VesselsPhat N. Vuong MD, PhD, DHDR, Sir Colin Berry DSc, MD, PhD, FRCPath, FRCP, FFPM (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Controversies in the Management of Lymphomas: Including Hodgkin’s disease

  Controversies in the Management of Lymphomas: Including Hodgkin’s diseaseJames J. Butler (auth.), John M. Bennett M.D. (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • The ASCRS Manual of Colon and Rectal Surgery

  The ASCRS Manual of Colon and Rectal SurgeryDavid E. Beck, Patricia L. Roberts (auth.), Steven D. Wexner, Michael J. Stamos, John Rombeau, Patricia L. Roberts, David E. Beck (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server

  Building a Data Warehouse With Examples in SQL ServerBuilding a Data Warehouse With Examples in SQL Server | Author(s): Vincent Rainardi | Publisher: Apress | Year: 2007 | Language: English | Pages: 541 | Size: 12 MB | Extension: pdf...جزئیات…