• دانلود مستند سلاح های خطرناک حیوانات

  دانلود مستند سلاح های خطرناک حیواناتمستند...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Shock wave science and technology reference library

  Shock wave science and technology reference libraryMarinus van Dongen, Marinus van Dongen...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Health Risks to Female Workers in Occupational Exposure to Chemical Agents

  Health Risks to Female Workers in Occupational Exposure to Chemical AgentsReinier L. Zielhuis, Anne Stijkel, Maarten M. Verberk, Maartje van de Poel-Bot (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

  Advances in Variable Structure and Sliding Mode ControlChristopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Dermatoglyphics in Medical Disorders

  Dermatoglyphics in Medical DisordersBlanka Schaumann, Milton Alter (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • اقدام پژوهی مشاورچگونه توانستم با آموزش صحیح نحوه ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر دانش آموزان را ترغیب به انتخاب این رشته کنم ؟

  اقدام پژوهی مشاورچگونه توانستم با آموزش صحیح نحوه ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر دانش آموزان را ترغیب به انتخاب این رشته کنم ؟اقدام پژوهی مشاورچگونه توانستم با آموزش صحیح نحوه ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر دانش آموزان را ترغیب به…