• بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی فهرست مطالب   عنوان صفحه Contents  فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین .....41 جدول 3-1 جدول…

 • Breast Cancer 2nd edition

  Breast Cancer 2nd editionEric A. Strom, Aman U. Buzdar, Kelly K. Hunt (auth.), Kelly K. Hunt MD, Geoffrey L. Robb MD, Eric A. Strom MD, Naoto T. Ueno MD, PhD (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Micropropagation: Technology and Application

  Micropropagation: Technology and ApplicationP. C. Debergh, P. E. Read (auth.), P. C. Debergh, R. H. Zimmerman (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Fe Organoiron Compounds: Mononuclear Compounds 9

  Fe Organoiron Compounds: Mononuclear Compounds 9Adolf Slawisch (auth.), Jürgen Faust, Johannes Füssel, Marlis Mirbach, Adolf Slawisch (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Gas Chromatography in the Analysis of Steroid Hormones

  Gas Chromatography in the Analysis of Steroid HormonesHerbert H. Wotiz, Stanley J. Clark (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه

  بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه فهرست مطالب مقدمه.....1 فصل اول: کلیات......2 1-1: فرضیه و سئوالات اساسی تحقیق...3 1-2: اهداف تحقیق.....4 1-3: پیشینه تحقیق...........5 فصل دوم:…