بهترین نمونه طرح جابر ششم ضرورت هوا برای سوختن به همراه دفتر کارنما

بهترین نمونه طرح جابر ششم ضرورت هوا برای سوختن به همراه دفتر کارنمابهترین نمونه طرح جابر ششم ضرورت هوا برای سوختن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر ششم ضرورت هوا برای سوختن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار می گیرد. پکیج طرح جابر حاضر شامل موارد زیر است: عکس های طرح جابربن حیان در رابطه با ضرورت هوا برای سوختن تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در رابطه…

بررسی مقاومت نسبت به نالیديکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن در سویه های شیگلا جدا شده از موارد بالینی در تهران

بررسی مقاومت نسبت به نالیديکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن در سویه های شیگلا جدا شده از موارد بالینی در تهرانفهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1 فصل اول:کلـیات تحقيق 1- مقدمه. 2 1-1 بیان مسئله. 2 1-2 کلیات. 4 1-2-1 باکتریولوژی شیگلا. 4 1-2-2 طبقه بندی شیگلا. 4 1-2-3 فاکتورهای ویرولانس شیگلا. 5 1-2-4 توصیف علائم بیماری ناشی از عفونت با شیگلا. 6 1-2-5 اپیدمیولوژی. 7 1-2-6 تشخيص آزمايشگاهی. 8 1-2-6-1 کشت. 8 1-2-6-2 تست های بیوشیمیایی. 9 1-2-6-3 روش هاي مولكولي(PCR ). 10 1-2-7 کنترل و پيشگيري. 10 1-2-7-1 بهداشت فردی. 10 1-2-7-2 واکسن ها. 10 1-2-8 درمان. 11…