• تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)93

  تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)93چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز…

 • بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه...

  بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه...فهرست مطالب بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه1 فهرست مطالب2 فصل اول5 کلیات پژوهش5 1-1-…

 • Studies of Narcosis: Charles Ernest Overton

  Studies of Narcosis: Charles Ernest OvertonKeith W. Miller (auth.), Robert L. Lipnick (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو

  بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده.....1 فصل اول ( کلیات تحقیق ) 1-1 مقدمه...3 1-2 بیان مساله....4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق....5 1-4 تعریفعملیاتی پژوهش....5 1-5 اهداف کلی تحقیق.... 6 1-6 سؤالات تحقیق......6…

 • Coronary CT Angiography

  Coronary CT AngiographyDr. med. Marc Dewey (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Physics of Finely Divided Matter: Proceedings of the Winter School, Les Houches, France, March 25–April 5, 1985

  Physics of Finely Divided Matter: Proceedings of the Winter School, Les Houches, France, March 25–April 5, 1985Henri Benoit (auth.), Professor Nino Boccara, Dr. Mohamed Daoud (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود